17. jan, 2021

De harde kern van ons geloof.

Stormachtig kunnen de geloofsvragen zijn in deze tijd. We kunnen er over mee praten na zoveel jaren dienst. We kunnen je ook begrijpen. Zelfs als het in je op komt om alles maar over boord te gooien.

Moet je nu geloven...?

Hoe kun je nu geloven... ?

Kun je nog geloven...?

Wil je eigenlijk nog wel geloven..? 

Zo kan het door je heen stormen. En het antwoord is tot nu toe altijd  "JA" geweest. Ook al was het misschien wel eens heel wijfelend. In deze blog gaan we in op gedachten die bij u of bij jou rijzen. Stormen die opsteken en waar je eigenlijk niet tegen opgewassen bent. Kom er maar mee. We gaan samen zoeken naar een antwoord. Daarbij gaan we niet luisteren naar die of die.... omdat die wel wat te vertellen heeft dat je misschien aanspreekt. Nee! We luisteren alleen naar het Woord van God. Wat heeft God voor een antwoord.

Het eerste punt is dat ons geloof een heel vaste kern heeft. Wij vinden dat die heel mooi omschreven staat in Johannes 1, de eerste 14 verzen. Ze staan hieronder. Ga die eerst eens uit je hoofd leren. Op een zodanige manier dat ze uw of jouw eigendom worden. 

JOHANNES 1

1 In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

2 Dit was in het begin bij God.

3 Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.

4 In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen.

5 En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen..

6 Er was een mens door God gezonden; zijn naam was Johannes.

7 Hij kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden.

8 Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen.

Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht.

10 Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend.

11 Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.

12 Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;

13 die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn.

14 En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vad er, vol van genade en waarheid.

Heeft u/ heb jij vragen